ราคาม่านพลาสติกใส


ราคาของม่านริ้วพลาสติก สอบถามราคาพิเศษได้ที่ คุณ สานุนัย 081-923-9456

ม่านพลาสติก ขนาด 200 X 2 MM. (50 ม. / ม้วน)              ม่านพลาสติกใสธรรมดา ราคาม้วนละ 4,xxx บาท

ม่านใสกันกระแทก ราคาม้วนละ 4,xxx บาท                       ม่านใสทนเย็น (-40 C) ราคาม้วนละ 5,xxx บาท

พลาสติกใสทนเย็นกันกระแทก ราคาม้วนละ 5,xxx บาท        ม่านสีเหลืองกันแมลง ราคาม้วนละ 5,xxx บาท

ม่านกันแมลงกันกระแทก ราคาม้วนละ 5,xxx บาท                ม่านพลาสติก ขนาด 300 X 3 MM. (50 ม. / ม้วน)

ม่านใสธรรมดา ราคาม้วนละ 8,xxx บาท                            ม่านพลาสติกกันกระแทก ราคาม้วนละ 9,xxx บาท

ม่านพลาสติกใสทนเย็น (-40 C) ราคาม้วนละ 1x,xxx บาท     ม่านใสทนเย็นกันกระแทก ราคาม้วนละ 1x,xxx บาท

ม่านพลาสติกสีเหลืองกันแมลง ราคาม้วนละ 1x,xxx บาท       ม่านสีเหลืองกันแมลงกันกระแทก ราคาม้วนละ 1x,xxx บาท


 


Visitors: 27,528