ม่านสีเหลืองกันแมลง

         

ม่านริ้วพลาสติกใส ช่วยลดการสูญเสียอุณหภูมิ  สามารถป้องกันละอองฝุ่นแมลงลมกลิ่นและลดความดังของเสียงรบกวน  ม่านริ้วพลาสติกมีลักษณะของสีที่โปร่งใส สามารถมองผ่านได้  และยังง่ายต่อการผ่านเข้า - ออก ม่านพลาสติกมีความแข็งแรง เหมาะสำหรับสถานที่ ที่มีคน รถ หรือ สิ่งของ ผ่านเข้า-ออก ตลอดเวลา ม่านริ้วพลาสติกใส (PVC STRIP CURTAIN) เหมาะสำหรับลูกค้าโดยทั่วไป และลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

              

ม่านพลาสติกใส (STANDARD)ใช้กั้นตามช่องประตูหรือช่องส่งของ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ เช่น ห้องแอร์และห้องเย็นทั่วไป

ม่านพลาสติกใสทนเย็น (SUPER POLAR) ใช้ในห้องเย็นและห้องแช่แข็งที่มีความเย็นจัดเหมาะสำหรับที่มีอุณหภูมิสูงจะทำให้คุณภาพของม่านต่ำ เหนียว และติดฝุ่นง่าย

ม่านพลาสติกใสสีเหลืองและส้ม (YELLOW / ORANGE TRANSPARENT) ป้องกันแมลงมาบินวนเวียนบริเวณที่มีทางผ่านเข้าออกและไม่เป็นอันตรายต่อสายตา ช่วยป้องกันแมลงได้ดีมากขึ้นส่วนมากจะใช้บริเวณหน้าหรือรอบอาคาร

             

 

            

ม่านพลาสติก สีเหลืองใส ใช้กันแมลง กันกระแทก ม่านริ้วพลาสติก ม่านพลาสติกใส ชนิดเรียบ ม่านกันแมลง (PVC STRIP CURTAIN) ช่วยในการประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศ ทั้งห้องแอร์ปกติ และห้องเย็น โดยลดการสูญเสียอุณหภูมิทั้งอบอุ่นและเย็น อีกทั้งยังป้องกันฝุ่น แมลง สารเคมี น้ำ รังสีอัลตร้าไวโอเล็ต และลดความดังของเสียงรบกวน

ม่านพลาสติกใส ชนิดเรียบใช้ป้องกันหรือควบคุมอุณหภูมิไม่ให้รั่วไหลทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานใช้ป้องกันฝุ่น แมลง ละอองน้ำ และช่วยลดความดังของเสียงรบกวน ม่านพลาสติกใสทนเย็น ม่านห้องเย็น มีสีใส โปร่งแสง โทนสีฟ้าอ่อน ใช้ในห้องแช่แข็งห้องเย็นและห้องเย็นที่มีความเย็นสูงใช้ป้องกันหรือควบคุมอุณหภูมิไม่ให้รั่วไหลทำให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงาน

ม่านพลาสติกสีเหลืองใส ม่านกันแมลง (YELLOW TRANSPARENT) พลาสติกสีเหลืองใส กันแมลง  ม่านพลาสติกสีเหลืองใส กันแมลง มีสีใส โปร่งแสง โทนสีเหลืองอมส้ม คุณสมบัติโดยทั่วไปเหมือนม่านพลาสติกใส ใช้สีโทนร้อนซึ่งมีผลต่อระบบประสาทของแมลง ทำให้แมลงไม่บินมาใกล้ ใช้กันแมลง

ม่านพลาสติกกันกระแทก (DOUBLE RIBBED TRANSPARENT) ม่านพลาสติกสีเหลือง กันแมลง กันกระแทก มีให้เลือกมีทั้ง ม่านใส ม่านเหลือง ม่านกันแมลง ม่านห้องเย็น แต่เพิ่มในส่วนของสันกันกระแทกเป็นริ้วสันนูนเล็กๆที่ใบม่าน เหมาะสำหรับส่วนที่มีการผ่านเข้าออกบ่อย หรือมีรถขนถ่ายสินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์เข้าออก

 

          

               

 

               

ประเภทของม่านริ้วพลาสติก

1. ม่านพลาสติกสีใสแผ่นเรียบ ทนอุณหภูมิต่ำสุด (-20 C) สามารถใช้อุณหภูมิตั้งแต่ 50 C - (-20 C) ใช้ป้องกันฝุ่นและแมลง เข้าไปภายในอาคารและโรงงาน ใช้กั้นตามช่องประตูหรือช่องส่งของ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ เช่น ห้องแอร์และห้องเย็นทั่วไป มีขนาดความกว้าง 200 มม. หนา 2 มม. และ 300 x หนา 3 มม.

2. ม่านพลาสติกสีเหลืองส้มแผ่นเรียบใช้ได้เหมือนกับม่านพลาสติกใส แต่เพิ่มสีร้อน เช่น สีเหลืองและสีส้มเพื่อป้องกันแมลงมาบินวนเวียนบริเวณที่มีทางผ่านเข้าออกและไม่เป็นอันตรายต่อสายตา ช่วยป้องกันแมลงได้ดีมากขึ้นส่วนมากจะใช้บริเวณหน้าหรือรอบอาคาร มีขนาดความกว้าง 200 มม. หนา 2 มม. และ 300 x หนา 3 มม.

3. ม่านพลาสติกสีใสกันกระแทก เหมาะสำหรับใช้กับงานที่มีการผ่านเข้าออกบ่อยเป็นพิเศษ หรือมีวัตถุขนาดใหญ่ เช่น รถยกของรถเข็นมีขนาดความกว้าง 200 มม. หนา 2 มม. และ 300 x หนา 3 มม.

4. ม่านพลาสติกสีเหลืองส้มกันกระแทกสีเหลืองส้มของใบม่านจะช่วยป้องกันไม่ให้แมลงบินเข้าไปใกล้เหมาะสำหรับใช้กับงานที่มีการผ่านเข้าออกบ่อยเป็นพิเศษ หรือมีวัตถุขนาดใหญ่ เช่น รถยกของรถเข็นมีขนาดความกว้าง 200 มม. หนา 2 มม. และ 300 x หนา 3 มม.     

ขนาดมาตรฐานของใบม่านพลาสติก (ม่าน 1 ม้วน ยาว 50 เมตร) ขนาดใบม่าน กว้าง 200 มม. หนา 2 มม. เหมาะกับประตูที่สูงไม่เกิน 2.80 เมตร (ระยะซ้อน 5 ซม.) ขนาดใบม่าน กว้าง 300 มม. หนา 3 มม. เหมาะกับประตูที่มีขนาดสูงใหญ่ (ระยะซ้อน 10 ซม.)


Visitors: 50,991